XÂY DỰNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CẢNH BÁO LẠM DỤNG TRẺ EM

XÂY DỰNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CẢNH BÁO LÀM DỤNG TRẺ EM

Tên dự án: Xây dựng tài liệu tập huấn về cảnh báo lạm dụng trẻ em

Thời gian thực hiện: 2004

Nhà tài trợ: UNICEF

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Một cuốn tài liệu tham khảo về lam dụng trẻ em và xây dựng một tài liệu tập huấn cho từng đối tượng: cán bộ xã hội, cán bộ y tế, công an điều tra, cha mẹ, trẻ em và 1 quyển chung cho cộng đồng. Bộ tài liệu tập huấn này sẽ được sử dụng cho các giảng viên trong tập huấn ở dưới cộng đồng.