ABOUT US

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng đồng – gọi tắt là CEFACOM– là một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, thành lập năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

GIAI ĐOẠN 1 – HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Trong hơn một thập kỷ qua, Trung tâm đã thực hiện nhiều chương trình, dự án và sáng kiến nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em thông qua tăng cường năng lực cho bản thân trẻ em và thiếu niên, cho gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2005-2016, dưới sự lãnh đạo của 3 sáng lập viên uy tín là bà Hoàng Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm; bà Phạm Quế Anh, Phó giám đốc Trung tâm và bà Đặng Hồng Diễm, cán bộ dự án, CEFACOM đã thực hiện nhiều dư án phát triển cộng đồng có quy mô và tác động lớn trên toàn quốc.

Điển hình là chuỗi dự án “Nước sạch cho cộng đồng” do Coca-Cola tài trợ, CEFACOM thực hiện, được khởi động từ năm 2008. Với quy mô hơn 1.6 triệu USD, trong 10 năm qua dự án đã giúp cho hơn 65.000 người dân tại các khu vực có Nhà máy Coca Cola Việt Nam đóng trên địa bàn được tiếp cận với nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho bà con. Chỉ riêng trong năm 2016, dự án đã xây dựng hơn 27.000 km đường ống nước và gần 2.000 công trình lọc nước tại các hộ dân, đưa 250 triệu lít nước sạch đến với cộng đồng. Chuỗi dự án “Nước sạch cho cộng đồng” đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người, giúp đem nguồn nước máy tinh sạch đến gần hơn với nhiều gia đình, để bà con không còn vất vả đi xa để xin hoặc mua nước sinh hoạt, hay phải “chung sống” với nguồn nước mất vệ sinh.

GIAI ĐOẠN 2 – CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng dân cư nói chung, từ năm 2017, CEFACOM đã có sự chuyển giao đội ngũ sang đội ngũ quản lý trẻ hơn và định hướng hoạt động mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và cộng đồng Việt Nam hiện đại. Trong giai đoạn này, CEFACOM tập trung thực hiện hai nhóm dự án chính:

  1. Phát triển kỹ năng nhân viên 4.0
  2. Quảng bá các startup Việt Nam ra thế giới

Với định hướng mới này, một số dự án cộng đồng với các đối tác và nhà tài trợ truyền thống như Coca-Cola đã được chuyển giao sang tổ chức xã hội dân sự kế nhiệm của chúng tôi là CFC. CEFACOM triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác mới là tổ chức phi chính phủ như Vietnet-ICT và đối tác công nghệ, đào tạo như OES (Công ty Số Hóa Bài Giảng hàng đầu Việt Nam), SkillHub (Ngân hàng khóa học kỹ năng mềm), OOC, OMT, College Scout và hỗ trợ CFC trong các hoạt động truyền thống.