Contact

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CEFACOM là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập vào năm 2005 dưới cái tên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã và đang thúc đẩy hạnh phúc gia đình và phát triển cộng đồng thông qua nghiên cứu, nâng cao năng lực và vận động chính sách, với việc áp dụng nhất quán phương pháp tiếp cận khởi nghiệp xã hội.

[nd_options_gmaps_markers nd_options_height=”260″ nd_options_zoom=”10″ nd_options_position=”21.018660, 105.816990″ nd_options_color=”#00baa3″]
ADDRESS:

Số 45 ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình

CITY:

HANOI - VIETNAM

PHONE:

024.224.111.55

EMAIL:

info@cefacom.vn

AVAILABLE AT 10AM – 8PM