TƯ VẤN IEC/PHAST

TƯ VẤN IEC/PHAST

Tên dự án: Tư vấn IEC/PHAST (Thông tin – Giáo dục – Truyền thông/Biến đổi hành vi vệ sinh theo phương thức có tham gia)
Thời gian thực hiện: 9/2008 – 11/2008
Nhà tài trợ: Chữ thập đỏ Pháp và Đức
Cơ quan điều hành: Chữ thập đỏ Việt Nam
Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Chữ thập đỏ Việt Nam được hỗ trợ bởi hai Chữ thập đỏ quốc tế đã quyết định xây dựng và thực hiện một chương trình toàn diện tăng cường vệ sinh cá nhân dựa trên phương pháp PHAST (biến đổi hành vi vệ sinh theo phương thức có sự tham gia).

Nhiệm vụ tư vấn bao gồm:

  • Giới thiệu hội thảo cho Chữ thập đỏ Việt Nam;
  • Ứng dụng PHAST trong bối cảnh địa phương của các cộng đồng dân tộc thiểu số;
  • Đào tạo và và giám sát hướng dẫn viên;
  • Đào tạo giảng viên nguồn.