Top 6 Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự Đơn Giản Nhưng Lại Vô Cùng Hiệu Quả

Tìm Hiểu Mối Quan Tâm Của Nhân Viên

Việc xây dựng kế hoạch để phân chia nhiệm vụ một cách phù hợp nhất đối với từng nhân viên không dựa theo ý muốn của lãnh đạo mà phải căn cứ trên năng lực và mối quan tâm của họ, những người trực tiếp làm công việc. Chỉ khi hiểu rõ mối quan hệ, đặc điểm, thế mạnh và mong muốn của họ thì sự phân công ấy mới thực sự khả thi và phát huy tối đa tác dụng, giúp không chỉ nhân viên mà cả tập thể đạt được mục tiêu đã đặt ra một cách xuất sắc nhất.

Điều Chỉnh Mục Tiêu Và Kỳ Vọng Kinh Doanh Hợp Lý

Sau khi đã hiểu rõ sự mong đợi và mối quan tâm của nhân viên, cùng với kế hoạch kinh doanh trước đó, nhà lãnh đạo cần điều chỉnh mục tiêu và kỳ vọng kinh doanh sao cho sát với thực tế, bảo đảm đạt, thậm chí vượt mức chỉ tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, không hẳn tất cả kế hoạch kinh doanh hay các kỳ vọng của nhân viên cũng sẽ được đáp ứng đủ. Nhà lãnh đạo cần có chính kiến riêng trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề nhằm sàng lọc để đưa ra được hướng đi phù hợp và tốt nhất đối với doanh nghiệp.

Thường Xuyên Giám Sát Quá Trình Làm Việc Của Nhân Viên

Không chỉ thiết lập mục tiêu công việc cho từng nhân viên, một lãnh đạo tận tâm là người rất nghiêm khắc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát cũng như thường xuyên tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của họ, đảm bảo được hiệu quả công việc của mình, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, bất cập trong khâu tổ chức, quản lý hay bố trí nhân sự, công việc chuyên môn của từng bộ phận.

Nhiệt Tình Huấn Luyện, Hướng Dẫn Và Đào Tạo Nhân Sự

Không ai hoàn hảo 100%, nhân sự của bạn cũng vậy. Việc thường xuyên và nhiệt tình huấn luyện, hướng dẫn, đào tạo và tư vấn đội ngũ nhân sự về những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ví dụ đơn giản nhất là cần tạo cơ hội để nhân viên tham dự nhiều lớp học/khoá đào tạo trong và ngoài doanh nghiệp; định kỳ kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực của mỗi người nhằm kịp thời phát hiện thiếu sót và điều chỉnh ngay.

Phản Hồi Định Kỳ Cùng Nhân Viên

Trong môi trường kinh doanh, người điều hành cũng cần tổ chức những cuộc họp định kỳ cho nhân viên nhằm giúp họ đánh giá kết quả, phong cách làm việc của mình. Việc làm này sẽ giúp nhân viên nhìn ra mình có đang đi đúng hướng hay không, biết được thế mạnh và yếu của bản thân để có những điều chỉnh kịp thời.

Cùng Nhân Viên Thảo Luận Về Kế Hoạch

Một lãnh đạo công tâm là người biết lắng nghe ý kiến phản hồi của nhiều người khác, kể cả nhân viên của mình. Hãy để nhân viên – những người gắn bó trực tiếp với công ty, chủ động đưa ra kế hoạch của mình dựa trên lợi ích chung của tổ chức, đồng thời đánh giá mức độ thích hợp, khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu đặt ra là phương pháp hiệu quả nhất cho quản trị nhân sự. Đừng nên đặt mục tiêu để khiến tất cả họ theo ý của bạn. Nó sẽ bị phản tác dụng nếu bản thân họ cảm thấy mình không thể hoặc không có khả năng thực hiện mục tiêu, dẫn đến không thoải mái về mặt tinh thần, dễ sinh căng thẳng và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.