RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC TRONG CÔNG VIỆC

Tư duy logic là gì và tại sao nó quan trọng đối với nhà tuyển dụng? Từ “logic” xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lý trí”. Nhà tuyển dụng đánh giá cao cho những người lao động thể hiện tư duy logic hoặc kỹ năng suy luận tốt bởi vì việc ra quyết định của họ dựa trên dữ liệu thực tế. Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức không muốn nhân viên đưa ra quyết định ảnh hưởng bởi cảm xúc mà không phải dựa trên thực tế.

Thế nào là tư duy logic?

Người có tư duy logic quan sát và phân tích các hiện tượng, phản ứng, phản hồi và sau đó rút ra kết luận dựa trên những điều đó. Họ có thể chứng minh cho chiến lược, hành động và quyết định của mình dựa trên những gì họ thu thập được.

Người có tư duy logic không lựa chọn hoặc phát triển chiến lược chỉ vì “cảm thấy nó đúng”. Tư duy logic cũng yêu cầu đặt ra các giả định và đánh giá.

Ví dụ: Đại diện bán hàng quyết đinh chỉnh sửa bản trình bày về sản phẩm để làm nổi bật đặc điểm thân thiện với người dùng sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng cho thấy rằng dễ sử dụng là lý do chính khiến họ mua sản phẩm.

tư duy logic

Suy luận

Những người suy nghĩ logic cần phải biết suy luận. Họ cần xác định những cách làm chấp nhận được và áp dụng nó vào các tình huống mà họ gặp phải trong công việc.

Ví dụ: Một tổ chức có thể làm việc với niềm tin cốt lõi rằng nhân viên làm việc hiệu quả hơn nếu họ có quyền quyết định cách họ thực hiện trách nhiệm của mình. Người quản lý có thể thể hiện tư duy logic bằng cách suy luận thông qua việc gặp gỡ cấp dưới, truyền đạt các mục tiêu của bộ phận và tổ chức một buổi thảo luận để nhân viên quyết định phương pháp giúp đạt được các mục tiêu đó.

Làm thế nào để thể hiện tư duy logic trước nhà tuyển dụng

Trong các cuộc phỏng vấn, bạn có thể sẽ không nghe một câu hỏi phỏng vấn trực tiếp đề cập đến tư duy logic. Tức là, những người phỏng vấn sẽ không hỏi rõ ràng, “Hãy cho tôi biết một ví dụ về việc bạn sử dụng logic trong công việc.” Thay vào đó, một người phỏng vấn có thể nói: “Hãy cho tôi biết về các bước bạn đã thực hiện để xác định các việc tiếp theo cần làm trong dự án mà bạn vừa nói.” Hoặc, họ có thể hỏi, “Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu một sản phẩm mới ra mắt nhận được phản hồi tiêu cực?”

Để trả lời các câu hỏi như thế này, bạn nên phác thảo các bước bạn đã thực hiện khi gặp trường hợp đó. Từ quy trình bạn sử dụng để đi đến quyết định – hoặc hãy chia sẻ một ví dụ về cách bạn thiết lập kế hoạch trước đây. Bạn có thể nói về những câu hỏi bạn đã đặt ra, dữ liệu bạn đã sử dụng hoặc nghiên cứu bạn đã phân tích để đưa ra kết luận. Điều này sẽ giúp thể hiện kỹ năng tư duy logic của bạn.

Bạn cũng có thể nhấn mạnh khả năng tư duy logic trong sơ yếu lý lịch hoặc thư xin việc. Ở đó, một lần nữa, bạn hãy phác thảo quá trình của bạn. Chẳng hạn, thay vì chỉ đơn giản nói, “Tạo chương trình đào tạo mới”, bạn có thể thêm nhiều chi tiết hơn. Ví dụ: “Góp ý và phân tích phản hồi của khách hàng, sau đó tạo ra một chương trình đào tạo nhân viên mới để giải quyết các lĩnh vực yếu kém và tiêu chuẩn hóa hiệu suất làm việc của nhân viên.”

Xin nhắc lại, nhà tuyển dụng chắc chắn mong tìm kiếm ứng viên có tư duy logic bởi vì điều đó giúp cho quá trình ra quyết định sau này được suôn sẻ.

 

 

 

 

Tags :