BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Tham nhũng, hối lộ ảnh hưởng đến tất cả các nước, cả giàu và nghèo. Nó gây ra sự bất ổn, bất bình đẳng và nghèo đói, làm hao mòn của cải quốc gia. Mặc dù Luật hối lộ của Anh có hiệu lực vào năm 2011 là một trong những luật chống hối lộ cứng rắn nhất trên thế giới, hối lộ vẫn là một rủi ro đáng kể cho các tổ chức ở Anh. Theo Khảo sát Tội phạm Kinh tế Toàn cầu 2018 của PwC, gần một phần tư các doanh nghiệp đã xảy ra hối lộ và tham nhũng trong ba năm qua.

Vậy bạn có thể làm gì để phòng chống hối lộ và tham nhũng trong công ty?

 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ

Hãy chắc chắn rằng nhân viên hiểu các quy tắc và kỳ vọng của công ty bạn về chống hối lộ và tham nhũng. Họ cần phải biết những gì được và không được chấp nhận liên quan đến quà tặng, sự hiếu khách, quyên góp, tài trợ và quyên góp chính trị.

Hãy chắc chắn rằng bạn có các hướng dẫn và quy trình phù hợp tại chỗ và cung cấp đào tạo thường xuyên để nhắc nhở nhân viên về những điều này.

Business people sending documents under the table

THỰC HIỆN GƯƠNG MẪU TỪ CẤP CAO ĐẾN CẤP THẤP

Để đảm bảo tuân thủ, bạn cần truyền đạt tư tưởng ngay từ đầu. Nhắc nhở tất cả nhân viên rằng hối lộ và tham nhũng sẽ không được dung thứ và bất kỳ ai bị phát hiện sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý cao nhất.

Điều quan trọng là các nhà quản lý cấp cao thực hành đúng những gì họ đã đề ra và tạo ra một nền văn hóa nơi mọi người nắm vững các quy định chống hối lộ.

 

THÊM NGUYÊN TẮC ABAC TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Xây dựng và hoàn thiện các quy định Chống hối lộ và Tham nhũng (ABAC) trong sổ tay, báo cáo và chương trình đào tạo của công ty. Đặt quy tắc nền tảng bằng cách bao gồm các điều khoản ABAC trong tất cả các hợp đồng với nhà cung cấp, cùng với các điều khoản chấm dứt thỏa thuận khi có các vi phạm.

Cuối cùng, trao đổi với nhân viên tầm quan trọng của họ trong việc ngăn chặn hối lộ và trao quyền cho họ đóng vai trò trong việc duy trì sự tuân thủ.

 

ĐẢM BẢO CÁC MÓN QUÀ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 TIÊU CHÍ

  • Có mục đích hợp pháp 
  • Cân đối (hợp lý, không quá xa hoa)
  • Minh bạch (ghi trong sổ kế toán, sổ quà tặng của công ty)

 

CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ DẤU HIỆU HỐI LỘ

  • Tiền phí hoặc tiền hoa hồng cao bất thường 
  • Nhấn mạnh vào việc bảo mật 
  • Không có hồ sơ theo dõi
  • Cuộc họp không có sự có mặt của những thành phần chủ chốt
  • Yêu cầu tạm ứng hoặc thanh toán bằng tiền mặt
  • Yêu cầu thanh toán qua bên thứ ba
  • Hoạt động tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có tỉ lệ tham nhũng cao

 

CẨN THẬN KHI LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

Không cung cấp tiền mặt hoặc bất cứ thứ gì có giá trị cho một cá nhân công chức nước ngoài hoặc bất kỳ ai có liên quan chặt chẽ với họ, bao gồm các tổ chức từ thiện hoặc các tổ chức tự nguyện do vợ hoặc chồng của họ điều hành.

 

BÁO CÁO NGAY NẾU PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM

Nhân viên cần phải biết cần báo cáo những trường hợp vi phạm này với ai và làm thế nào nếu họ chứng kiến hoặc nghi ngờ có xảy ra hối lộ. Bạn có thể nói chuyện với người quản lý hoặc báo cáo thông qua các kênh cảnh cáo được thiết lập của công ty bạn. Không cần phải thu thập thêm bằng chứng mà hãy để họ điều tra.

 

Hối lộ là một vấn đề rất quan trọng – có thể dẫn đến tiền phạt rất lớn cho các công ty và cá nhân, thậm chí phải vào tù. Vì vậy Đừng để điều này trở thành hiện thực cho doanh nghiệp của bạn.