Sứ mệnh và phương thức hoạt động của CEFACOM

1. Sứ mệnh của CEFACOM trong giai đoạn 2017-202 là đồng hành cùng cộng đồng người trẻ Việt Nam, xây dựng năng lực trở thành công dân toàn cầu thông qua việc trang bị cho họ những kỹ năng của thế kỷ 21, như kỹ năng sử dụng Internet và CNTT, học tập cả đời thông qua học trực tuyến và các kỹ năng làm việc hiệu quả trong thế giới công nghệ 4.0.

Với kinh nghiệm vận hành một tổ chức phi chính phủ độc lập, hiệu quả, nguồn lực tài chính chủ yếu đến từ các dự án tài trợ và việc thực hiện các chương trình có phí ở mức đủ thu bù chi (cost-recovery), CEFACOM đã thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa và tác động xã hội đáng kể chỉ với nguồn lực tài chính và nhân sự hạn hẹp đó.

2. Phương thức hoạt động

Để làm được điều này, chúng tôi luôn nhất quán áp dụng ba phương thức hoạt động sau: huy động nguồn lực cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin và hợp lực với mạng lưới đối tác:

  • Huy động nguồn nhân lực từ cộng đồng (community building), đặc biệt là từ đội ngũ các cộng tác viên trẻ trong mọi hoạt động của CEFACOM. Đây là tiền đề để CEFACOM triển khai thành công mô hình “mentor-mentee”: xây dựng năng lực thông qua kèm cặp hướng dẫn;
  • Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và sức mạnh của Internet (leverage ICT) để hoạt động hiệu quả và tạo tác động xã hội, nhất là về phương diện truyền thông. Chúng tôi đi đầu trong các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong việc cổ súy học tập trực tuyến ở người trẻ, xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến (e-learning), sử dụng hiệu quả mạng xã hội cho truyền thông và quảng bá các hoạt động vì cộng đồng của CEFACOM.
  • Hợp lực với mạng lưới đối tác (network-based synergy), không chỉ giữa các tổ chức phi chính phủ với nhau, như CEFACOM – CFC – Vietnet-ICT CEFACOM-Coca-Cola Foundation, CEFACOM-NYDO mà còn với khối doanh nghiệp có chung mục tiêu tạo tác động xã hội, các đại học trong nước và quốc tế, và đặc biệt là với các đối tác công nghệ như Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (www.omt.vn); Công ty CP Tư vấn Đào tạo College Scout (www.scout.edu.vn).

Các hoạt động, dự án được thực hiện với sự tham gia tích cực của nhiều bên, trong đó CEFACOM thường đóng vai trò điều phối, đã thực sự phát huy được hiệu quả “đồng tâm hiệp lực”, tạo ra những tác động xã hội lớn hơn là nếu mỗi tổ chức hoạt động độc lập.

About The Author

Leave a Reply