SẢN XUẤT TÀI LIỆU TRUYỀN THỐNG CHO CHA MẸ VÀ TRẺ EM VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Tên dự án: Sản xuất tài liệu truyền thống cho cha mẹ và trẻ em về phòng chống xâm hại/ lạm dụng tình dục trẻ em.

Thời gian thực hiện: 2004

Nhà tài trợ: Tầm nhìn thế giới VN

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Phát hành sách nhỏ dành cho cha mẹ, cho học sinh trung học cở sở và tiểu học về cách nhận biết và phòng tránh xâm hại tình dục cho bản thân trẻ và con em của các phụ huynh.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply