NGHIÊN CỨU VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG CSHT QUY MÔ LỚN TRONG NGÀNH GTVT

sl-1

Tên dự án: Tham gia xây dựng Kế hoạch tái định cư dự án Đường dây 110KV Bắc Ninh – Phù Chẩn
Thời gian thực hiện: 2008
Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Cơ quan điều hành: Tổng công ty điện lực Việt nam
Cơ quan thực hiện: CEFACOM
Mô tả: Nhiệm vụ của tư vấn:
1) xây dựng kế hoạch tái định cư, bao gồm thực hiện khảo sát kinh tế – xã hội để xác định nhu cầu và đòi hỏi của người bị mất đất và tài sản;
2) thiết kế các giải pháp giảm tác động nhằm đảm bảo thu nhập cho người bị ảnh hưởng ít nhất bằng với trước khi có dự án, đặc biệt tập trung hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương thông qua chương trình phục hồi thu nhập.

 

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply