MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC AN TOÀN CHO TRẺ EM HỌP MẶT ĐẦU NĂM

m-cso-1

Ngày 17/01/2013 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD), số 20 phố Thụy Khuê, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp mặt Mạng lưới Tổ chức an toàn cho trẻ em do CEFACOM tổ chức. Có 20 đại biểu tới tham dự cuộc hop, bao gồm lãnh đạo của 6 tổ chức tham gia dự án và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam,: Trường dạy nghề Hoa Sữa, Trung tâm đào tạo nghề nhân đạo KOTO, Làng trẻ em SOS, Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (TTGDTX NVT), CGFED, Ngôi nhà Bình yên – CWD, CCIHP, VietHealth, Trung tâm Giáo dục không chính quy và Phát triển cộng đồng (CENEW).

Đây là cuộc họp mặt đầu tiên của Mạng lưới Tổ chức an toàn cho trẻ em (CSO),  các tổ chức đã chia sẻ về quá trình  thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em của tổ chức mình: CGFED, CWD, SOS đã phổ biến, đào tạo về chính sách BVTE tới các nhân viên và trẻ em trong tổ chức; TTGDTX NVT xây dựng được tài liệu thân thiện cho trẻ em; KOTO đã yêu cầu các nhân viên ký vào bản cam kết không vi phạm CSBVTE của tổ chức … Mỗi tổ chức đã chọn cho mình một việc làm thật cụ thể, điều đó mang một ý nghĩa lớn, đánh dấu sự thay đổi từng bước trong việc thúc đẩy thực thi  chính sách BVTE một cách hiệu quả.. Bên cạnh đó, các tổ chức cũng nhận thấy rằng, theo dõi, giám sát và đánh giá thường xuyên quá trình thực thi chính sách BVTE là những điểm yếu kém, còn hạn chế của họ, trong tương lai rất cần phải được chú ý khắc phục. Với những trao đổi, thảo luận nhiệt thành,  cuối cùng các tổ chức đã thống nhất phương thức  duy trì mạng lưới Tổ chức an toàn cho trẻ em và kế hoạch hoạt động trong năm 2013 như sau: Chia sẻ thông tin giữa các tổ chức là việc cần thiết và quan trọng, vì vậy mạng lưới sẽ xây dựng một hộp thư chung để tất cả các tổ chức có thể  trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời ;  Cùng nhau xây dựng một đề xuất dự án về Bảo vệ trẻ em   và mong muốn tổ chức  một sự kiện cho trẻ em nhân dịp 1/6, tạo dư luận và gây tiếng vang của mạng lưới; CEFACOM vẫn là đầu mối liên lạc với các tổ chức nòng cốt cam kết tham gia mạng lưới Tổ chức an toàn cho trẻ em định kỳ 2 lần/1 năm Mạng lưới sẽ có cuộc họp mặt trực tiếp, cuộc họp lần hai của Mạng lưới sẽ được tổ chức vào tháng 6/2013.

Cuộc họp kết thúc, các tổ chức thành viên của mạng lưới đều vui mừng  cam kết  Hãy bắt đầu từ chúng ta – luôn đồng hành, chung tay góp sức để xây dựng một mạng lưới Tổ chức an toàn cho trẻ em bền vững trong tương lai.

 Một số hình ảnh của cuộc họp:

m-cso

m-cso-2

Cefacom 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply