Lĩnh vực chuyên môn của CEFACOM

1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá độc lập

CEFACOM đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo độc lập về trong lĩnh vực trẻ em, giáo dục cho mọi người; xóa bỏ khoảng cách số; ứng dụng công nghệ và Internet trong giáo dục.

2. Đối tác với các dự án phát triển

CEFACOM là một đối tác nhiều kinh nghiệm cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế trong tiến hành các can thiệp dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. Trong những năm qua CEFACOM đã liên tục hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe gia đình, bảo vệ trẻ em, giáo dục toàn diện, xây dựng cộng đồng ứng dụng công nghệ trong học tập và giáo dục; phát triển kỹ năng số cho thế hệ công dân toàn cầu Việt Nam, chuẩn bị sớm cho trẻ học các chương trình quốc tế.

3. Đào tạo

CEFACOM có thế mạnh và uy tín được công nhận trong việc tổ chức các chương trình đào tạo cập nhật, có tính đổi mới cho trẻ em và thiếu niên. Với đội ngũ tâm huyết, có kinh nghiệm đa dạng, phối hợp với các tổ chức đối tác và chuyên gia quốc tế, CEFACOM cung cấp các dịch vụ đào tạo và kèm cặp hướng dẫn (theo mô hình mentor-mentee) về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quyền trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ, giáo dục sớm và toàn diện ở trẻ, các kỹ năng số cho học sinh tiểu học trung học.

Đặc biệt là từ 2015 đến nay, cùng với các đối tác công nghệ giáo dục và chuyên gia từ nhiều đại học quốc tế uy tín, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, seminar, xây dựng cộng đồng trực tuyến cho thanh thiếu niên ở nhiều vùng miền trên cả nước, với các chủ đề sử dụng Internet để học tập, phát triển bản thân; phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu, được hưởng ứng tích cực.

4. Truyền thông, phát triển đối tác, xây dựng cộng đồng

CEFACOM tập trung nỗ lực nâng cao năng lực trong xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Chúng tôi cũng luôn chú trọng việc thiết lập và mở rộng mạng lưới đối tác và cộng tác viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Nhờ sử dụng nền tảng công nghệ ICT, CEFACOM còn có đội ngũ cộng tác viên quốc tế và tình nguyện viên làm việc từ xa rất hiệu quả.

About The Author

Leave a Reply