GIÁO DỤC KỸ NĂNG AN TOÀN CÁ NHÂN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐƯỜNG PHỐ

Tên dự án: Giáo dục kỹ năng an toàn cá nhân cho trẻ vị thành niên đường phố.

Thời gian thực hiện: 2002-2003

Nhà tài trợ: Plan Quốc tế Hà nội

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Tập huấn cho cán bộ xã hội của Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em ở cấp độ cơ sở; cung cấp các chương trình đào tạo và tài liệu cho các tập huấn cho trẻ em đường phố.

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply