Giáo dục Kinh doanh (KAB)

Giáo dục Kinh doanh (KAB) được đưa vào chương trình trung học từ 2015 Nội dung môn “Tìm hiểu về kinh doanh” theo tinh thần giáo trình Giáo dục Kinh doanh (Know About Business – KAB) của ILO đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại một số trường kể từ năm 2013. Chương trình giáo dục mới này cũng được vào nội dung giảng dạy theo hình thức môn học tự chọn của các trường trung học trên toàn quốc kể từ năm 2015.

KAB là bộ tài liệu giảng dạy của ILO dành cho các bạn nam nữ thanh niên từ 15 – 24 tuổi đang học ở các trường phổ thông trung học hoặc tại các trường dạy nghề. Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học , Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam cho biết: “Việt Nam đang chuyển từ chương trình giáo dục định hướng nội dung sang chương trình giáo dục định hướng năng lực, đặc biệt là đối với giáo dục trung học, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho thanh niên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước.

Chương trình KAB của ILO được Bộ đánh giá cao. Đây là một giáo trình phù hợp với học sinh trung học trong bối cảnh phát triển doanh nghiệp là một chính sách mang tầm quốc gia.” Bộ giáo trình KAB có 9 cuốn hướng dẫn cho giáo viên, gồm 120 giờ học với những nội dung giảng dạy về cả lý thuyết và thực hành kinh doanh. Bộ giáo trình có nhiều hoạt động và bài tập sư phạm nhằm giúp nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh ở các bạn trẻ.

Tham khảo học liệu KAB tại đây:

About The Author

Related Posts

Leave a Reply