GIÁM SÁT ĐỘC LẬP TRIỂN KHAI TÁI ĐỊNH CƯ VÀ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 22KV QUẢNG NINH – HOÀNH BỒ VÀ QUẢNG NINH – CẨM PHẢ

Tên dự án: Giám sát độc lập triển khai tái định cư và môi trường dự án Đường dây 22KV Quảng Ninh – Hoành Bồ và Quảng Ninh – Cẩm Phả

Thời gian thực hiện: 2008 – 2009

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới

Cơ quan điều hành: Tổng công ty điện lực Việt nam

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Kiểm tra vấn đề liên quan đến tái định cư và môi trường tại các địa bàn dự án;

Thực hiện tham vấn cộng đồng đánh giá sự hài lòng của người bị ảnh hưởng và năng lực của các cán bộ lãnh đạo địa phương giải quyết các vấn đề khiếu nại nổi bật của dân, đánh giá hiệu quả của quá trình tái định cư và hệ thống tự giám sát của các bên liên quan, theo dõi thực hiện chương trình phục hồi kinh tế cho người bị ảnh hưởng nặng, khuyến nghị với các Ban Quản lý dự án và Uỷ ban nhân dân tỉnh những thay đổi có thể thực hiện được trong quá trình triển khai Kế hoạch tái định cư và môi trường dự án

About The Author

Related Posts

Leave a Reply