Đối tác với các dự án phát triển

CEFACOM là một đối tác giàu tiềm năng trong việc hỗ trợ các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế trong tiến hành các can thiệp dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. CEFACOM đã hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe gia đình, bảo vệ trẻ em.

cafacom-doi-tac-cac-du-an-phat-trien

Ví dụ về đối tác của chúng tôi:

  • Cục Trẻ em – Bộ LĐTB&XH
  • Tổ chức tầm nhìn thế giới (WV)
  • Tổ chức Plan tại Việt Nam
  • Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
  • Tổ chức di cư quốc tế (IOM)

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply