Đội ngũ nhân sự

1. Bà Hoàng Thúy Lan, đồng sáng lập, giám đốc CEFACOM giai đoạn 2005-2015.

Với cương vị giám đốc điều hành của CEFACOM trong giai đoạn 2005-2015, bà Lan chịu trách nhiệm quản lý và lãnh đạo toàn bộ tổ chức, tập trung vào lập kế hoạch chiến lược và HRM. Bà Lan cũng là người chủ trì và điều phối hoạt động với các đối tác chiến lược để đảm bảo sự phối hợp và tài trợ, cũng như đảm bảo chất lượng cho các hoạt động dự án. Bà Lan là chuyên gia tư vấn cho nhiều dự án ODA, được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, ADB, USAID, DANIDA, AUSAID. Trong giai đoạn 2003-2004, bà là Điều phối viên Dịch vụ Quốc tế của Cơ quan Phát triển Đức (GTZ) tại Việt Nam. Trong thời gian 1993-2001, bà Lan làm việc tại văn phòng UNICEF Việt Nam, với tư cách là Cán bộ Dự án, phụ trách truyền thông và sự tham gia của cộng đồng.

2. Cô Huỳnh Thu Nha Trang, đồng sáng lập, cán bộ điều phối dự án và chương trình đào tạo

Cô Trang phụ trách việc quản lý các dự án do CEFACOM thực hiện như lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá và hỗ trợ Giám đốc điều hành trong việc thiết kế và thực hiện các hoạt động của dự án cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cô cũng là trưởng nhóm phát triển tài liệu tập huấn của CEFACOM về lạm dụng trẻ em, với sự tài trợ của UNICEF. Bộ tài liệu tập huấn này bao gồm: Cẩm nang tham khảo và 6 hướng dẫn tập huấn cho các nhóm mục tiêu khác nhau bao gồm 1) Trẻ em, 2) phụ huynh / cộng đồng, 3) Giáo viên, 4) Công nhân xã hội, 5) Nhân viên y tế và 6) Điều tra viên. Cô Trang tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học về Giới và Nghiên cứu Phát triển của Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan.

About The Author

Leave a Reply