Đào tạo

CEFACOM có thế mạnh trong việc tổ chức các hội thảo và các hoạt động đào tạo. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. CEFACOM cung cấp các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, nước và vệ sinh môi trường, các vấn đề về giới và bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ, phòng chống buôn bán người…

cafacom-dao-tao

Ví dụ về đối tác của chúng tôi:

  • Tổ chức Oxfarm Quebec
  • Chương trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn và UNDP)
  • Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WV)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply