ĐÁNH GIÁ TÍNH CHI PHÍ HIỆU QUẢ TRONG CAN THIỆP GIẢI PHÁP VỆ SINH TẠI VIỆT NAM

t5_295_201

Tên dự án: Đánh giá tính chi phí hiệu quả trong can thiệp giải pháp vệ sinh tại Việt nam – Phần 2

Thời gian thực hiện: 6/2008 – 3/2009

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Cơ quan điều hành: Chương trình nước và vệ sinh

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Mục tiêu chung của “Sáng kiến tính kinh tế nước sạch và hệ thống vệ sinh nhằm đưa ra cho các nhà hoạch định chính sách trong nước và khu vực không chỉ những bằng chứng cụ thể để chiến lược vận động tăng thêm khả năng đầu tư cải thiện hệ thống vệ sinh mà còn chỉ ra những bằng chứng cơ bản về tính hiệu quả trong việc lựa chọn lập kế hoạch, thực hiện duy trì hệ thống vệ sinh ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương”.

Giai đoạn II vẫn tiếp nối những mục tiêu ban đầu: đưa ra những bằng chứng chung về tính chi phí và tính hiệu quả của can thiệp hệ thống vệ sinh trong hàng loạt những quốc gia có cùng hoàn cảnh cũng như lựa chọn các phương pháp tiếp cận và thống nhất phổ biến các bằng chứng kinh tế trong hiệu chỉnh chính sách có liên quan đến vận động chính sách hệ thống vệ sinh, tài chính và thực hiện.

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply