CEFACOM PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ” TẠI HUYỆN MƯỜNG

Căn cứ yêu cầu và kế hoạch hành động của “Chương trình thúc đẩy sử dụng điện để phát triển sinh kế” (TA 7262 – VIE) của Ngân hàng Phát triển Châu Á đối với dự án “Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên”, sau hoạt động đào tạo Giảng viên chủ chốt cấp tỉnh (TOT), đơn vị tư vấn “Trung tâm nghiên cứu sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng” (CEFACOM) tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Điện Biên để tổ chức khóa đào tạo tại 03 xã thí điểm: Sín Thầu, Chung Chải, Nậm Kè – Huyện Mường Nhé vào các ngày 24, 25, 26/8/2016. Mục đích của các khóa đào tạo tại 03 xã thí điểm nhằm giúp các Giảng viên chủ chốt (cán bộ, chuyên viên thuộc PC Điện Biên) được lĩnh hội, làm quen với công việc (cầm tay chỉ việc) mà họ sẽ làm sau khi đơn vị tư vấn hoàn thành gói dịch vụ.

CEFACOM PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN "CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ" TẠI HUYỆN MƯỜNG NHÉ