CEFACOM, OMT hợp tác với Trung tâm đào tạo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) xây dựng chương trình KAB trực tuyến

Việc trang bị kiến thức và đào tạo về doanh nghiệp và kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với việc chuẩn bị hành trang khởi nghiệp cho các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, chương trình “Giáo dục về Kinh doanh trong nhà trường và các cơ sở đào tạo nghề và kỹ thuật” (“Know About Business” – KAB) được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2006.

Văn phòng đại diện ILO tại Việt Nam hiện đang hợp tác với các bộ ngành hữu quan nhằm phổ biến rộng rãi chương trình này trên toàn quốc. Từ góc độ đào tạo trực tuyến, trong tháng 10/2010, OMT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đào tạo của ILO tại Turin (Italy) và Văn phòng ILO Việt Nam nhằm xây dựng cổng đào tạo trực tuyến cho chương trình KAB tại Việt Nam. Cổng trực tuyến này có nhiệm vụ đăng tải và cập nhật các tài liệu trong chương trình KAB để phục vụ hai nhóm đối tượng chính: giáo viên và học viên của các trường và cơ sở đào tạo nghề và kỹ thuật.

Theo thỏa thuận này, OMT sẽ “elearning hóa” các nội dung của chương trình KAB thành các khóa học trực tuyến và đưa lên cổng học trực tuyến (bản quyền nội dung thuộc ILO). Bên cạnh đó, ILO cũng tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về chương trình KAB cho các giảng viên và cộng tác viên của OMT và CEFACOM. Là tổ chức phát triển cộng đồng, CEFACOM sẽ đồng hành cùng OMT để quảng bá về chương trình KAB đến các đói tượng thanh niên nông thôn có nhu cầu học nghề và khởi nghiệp.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply