Các dịch vụ tư vấn

CEFACOM thiết lập và đang mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

cafacom-tu-van

Khách hàng của chúng tôi:

  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
  • Ngân hàng Thế giới (WB)
  • Tổ chức phát triển Đan Mạch (DANIDA)
  • Tổ chức Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)
  • Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF)
  • Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA)
  • Liên minh Cứu trợ Trẻ em (Save the Children)

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply