XÂY DỰNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CẢNH BÁO LẠM DỤNG TRẺ EM - Cefacom cho doanh nghiệp 4.0

XÂY DỰNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CẢNH BÁO LẠM DỤNG TRẺ EM

XÂY DỰNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CẢNH BÁO LÀM DỤNG TRẺ EM

Tên dự án: Xây dựng tài liệu tập huấn về cảnh báo lạm dụng trẻ em

Thời gian thực hiện: 2004

Nhà tài trợ: UNICEF

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Một cuốn tài liệu tham khảo về lam dụng trẻ em và xây dựng một tài liệu tập huấn cho từng đối tượng: cán bộ xã hội, cán bộ y tế, công an điều tra, cha mẹ, trẻ em và 1 quyển chung cho cộng đồng. Bộ tài liệu tập huấn này sẽ được sử dụng cho các giảng viên trong tập huấn ở dưới cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *