CEFACOM và CFC thảo luận đưa đoàn bác sĩ thiện nguyện sang Việt Nam - Cefacom cho doanh nghiệp 4.0

CEFACOM và CFC thảo luận đưa đoàn bác sĩ thiện nguyện sang Việt Nam

CEFACOM và CFC thảo luận đưa đoàn bác sĩ thiện nguyện sang Việt Nam

Vào ngày 13/02/2017, CEFACOM Việt Nam và CFC (Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng đồng) phối hợp cùng đối tác KidsOnline về việc tổ chức bác sỹ tình nguyện Mỹ Project Vietnam tổ chức lớp đào tạo phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho nhóm trẻ 1-3 tuổi tại Hà Nội.

KidsOnline là một startup cung cấp ứng dụng quản lý và tương tác toàn diện cho các trường mầm non, có mạng lưới khách hàng là các trường mầm non tại Việt Nam nên tạo điện kiện rất lớn cho dự án có thể tiếp cận đúng nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ.

Nguồn http://cfc.org.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *