Giới thiệu chung về CEFACOM

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng đồng – gọi tắt là CEFACOM – là một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, thành lập năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Trong hơn một thập kỷ qua, Trung tâm đã thực hiện nhiều chương trình, dự án và sáng kiến nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em thông qua tăng cường năng lực cho bản thân trẻ em và thiếu niên, cho gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong giai đoạn từ 2005-2016, dưới sự lãnh đạo của 3 sáng lập viên uy tín là bà Hoàng Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm; bà Phạm Quế Anh, Phó giám đốc Trung tâm và bà Đặng Hồng Diễm, cán bộ dự án, CEFACOM đã thực hiện nhiều dư án phát triển cộng đồng có quy mô và tác động lớn trên toàn quốc.

Điển hình là chuỗi dự án “Nước sạch cho cộng đồng” do Coca-Cola tài trợ, CEFACOM thực hiện, được khởi động từ năm 2008. Với quy mô hơn 1.6 triệu USD, trong 10 năm qua dự án đã giúp cho hơn 65.000 người dân tại các khu vực có Nhà máy Coca Cola Việt Nam đóng trên địa bàn được tiếp cận với nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho bà con. Chỉ riêng trong năm 2016, dự án đã xây dựng hơn 27.000 km đường ống nước và gần 2.000 công trình lọc nước tại các hộ dân, đưa 250 triệu lít nước sạch đến với cộng đồng. Chuỗi dự án “Nước sạch cho cộng đồng” đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người, giúp đem nguồn nước máy tinh sạch đến gần hơn với nhiều gia đình, để bà con không còn vất vả đi xa để xin hoặc mua nước sinh hoạt, hay phải “chung sống” với nguồn nước mất vệ sinh.

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng dân cư nói chung, từ năm 2017 CEFACOM đã có sự chuyển giao đội ngũ sang đội ngũ quản lý trẻ hơn và định hướng hoạt động mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và cộng đồng Việt Nam hiện đại. Trong giai đoạn này, CEFACOM tập trung thực hiện các dự án xây dựng cộng đồng trẻ, xây dựng năng lực để người trẻ Việt Nam (thanh thiếu niên) được trang bị những kỹ năng của thế kỷ 21, nhanh chóng hội nhập và trở thành công dân toàn cầu.

Với định hướng mới này, một số dự án cộng đồng với các đối tác và nhà tài trợ truyền thống như Coca-Cola đã được chuyển giao sang tổ chức xã hội dân sự kếnhiệm của chúng tôi là CFC CEFACOM triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác mới là tổ chức phi chính phủ như Vietnet-ICT và đối tác công nghệ như OMT  và College Scout và hỗ trợ CFC trong các hoạt động truyền thống.

2. Sứ mệnh và phương thức hoạt động

2.1. Sứ mệnh của CEFACOM trong giai đoạn 2017-202 là đồng hành cùng cộng đồng người trẻ Việt Nam, xây dựng năng lực trở thành công dân toàn cầu thông qua việc trang bị cho họ những kỹ năng của thế kỷ 21, như kỹ năng sử dụng Internet và CNTT, học tập cả đời thông qua học trực tuyến và các kỹ năng làm việc hiệu quả trong thế giới công nghệ 4.0.

Với kinh nghiệm vận hành một tổ chức phi chính phủ độc lập, hiệu quả, nguồn lực tài chính chủ yếu đến từ các dự án tài trợ và việc thực hiện các chương trình có phí ở mức đủ thu bù chi (cost-recovery), CEFACOM đã thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa và tác động xã hội đáng kể chỉ với nguồn lực tài chính và nhân sự hạn hẹp đó.

2.2. Phương thức hoạt động

Để làm được điều này, chúng tôi luôn nhất quán áp dụng ba phương thức hoạt động sau: huy động nguồn lực cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin và hợp lực với mạng lưới đối tác:

  • Huy động nguồn nhân lực từ cộng đồng (community building), đặc biệt là từ đội ngũ các cộng tác viên trẻ trong mọi hoạt động của CEFACOM. Đây là tiền đề để CEFACOM triển khai thành công mô hình “mentor-mentee”: xây dựng năng lực thông qua kèm cặp hướng dẫn;
  • Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và sức mạnh của Internet (leverage ICT) để hoạt động hiệu quả và tạo tác động xã hội, nhất là về phương diện truyền thông. Chúng tôi đi đầu trong các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong việc cổ súy học tập trực tuyến ở người trẻ, xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến (e-learning), sử dụng hiệu quả mạng xã hội cho truyền thông và quảng bá các hoạt động vì cộng đồng của CEFACOM.
  • Hợp lực với mạng lưới đối tác (network-based synergy), không chỉ giữa các tổ chức phi chính phủ với nhau, như CEFACOM – CFC – Vietnet-ICT CEFACOM-Coca-Cola Foundation, CEFACOM-NYDO mà còn với khối doanh nghiệp có chung mục tiêu tạo tác động xã hội, các đại học trong nước và quốc tế, và đặc biệt là với các đối tác công nghệ như Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (www.omt.vn); Công ty CP Tư vấn Đào tạo College Scout (www.scout.edu.vn).

Các hoạt động, dự án được thực hiện với sự tham gia tích cực của nhiều bên, trong đó CEFACOM thường đóng vai trò điều phối, đã thực sự phát huy được hiệu quả “đồng tâm hiệp lực”, tạo ra những tác động xã hội lớn hơn là nếu mỗi tổ chức hoạt động độc lập.

3. Lĩnh vực chuyên môn

3.1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá độc lập

CEFACOM đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều nghiên cứu và báo cáo độc lập về trong lĩnh vực trẻ em, giáo dục cho mọi người; xóa bỏ khoảng cách số; ứng dụng công nghệ và Internet trong giáo dục.

3.2. Đối tác với các dự án phát triển

CEFACOM là một đối tác nhiều kinh nghiệm cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế trong tiến hành các can thiệp dựa vào cộng đồng ở Việt Nam. Trong những năm qua CEFACOM đã liên tục hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe gia đình, bảo vệ trẻ em, giáo dục toàn diện, xây dựng cộng đồng ứng dụng công nghệ trong học tập và giáo dục; phát triển kỹ năng số cho thế hệ công dân toàn cầu Việt Nam, chuẩn bị sớm cho trẻ học các chương trình quốc tế.

3.3. Đào tạo

CEFACOM có thế mạnh và uy tín được công nhận trong việc tổ chức các chương trình đào tạo cập nhật, có tính đổi mới cho trẻ em và thiếu niên. Với đội ngũ tâm huyết, có kinh nghiệm đa dạng, phối hợp với các tổ chức đối tác và chuyên gia quốc tế, CEFACOM cung cấp các dịch vụ đào tạo và kèm cặp hướng dẫn (theo mô hình mentor-mentee) về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quyền trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ, giáo dục sớm và toàn diện ở trẻ, các kỹ năng số cho học sinh tiểu học trung học.

Đặc biệt là từ 2015 đến nay, cùng với các đối tác công nghệ giáo dục và chuyên gia từ nhiều đại học quốc tế uy tín, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, seminar, xây dựng cộng đồng trực tuyến cho thanh thiếu niên ở nhiều vùng miền trên cả nước, với các chủ đề sử dụng Internet để học tập, phát triển bản thân; phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu, được hưởng ứng tích cực.

3.4. Truyền thông, phát triển đối tác, xây dựng cộng đồng

CEFACOM tập trung nỗ lực nâng cao năng lực trong xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Chúng tôi cũng luôn chú trọng việc thiết lập và mở rộng mạng lưới đối tác và cộng tác viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Nhờ sử dụng nền tảng công nghệ ICT, CEFACOM còn có đội ngũ cộng tác viên quốc tế và tình nguyện viên làm việc từ xa rất hiệu quả.

 

 

About The Author

Leave a Reply