[Bí quyết luyện thi SAT (New SAT)]- Câu hỏi phân tích và xử lý dữ liệu

1. Câu hỏi này có đặc điểm gì?

Bài thi SAT mới sẽ chứa một số câu hỏi về biểu đồ, bản đồ, các số liệu thống kê. Với các câu hỏi này, kỹ năng tóm tắt và vận sụng các số liệu của bạn sẽ được kiểm tra kỹ càng. Có thể bạn sẽ được yêu cầu so sánh dữ liệu, phân tích biểu đồ, tính toán sự chênh lệch hay tìm đường phù hợp nhất trong biểu đồ đường.

15

Một nhà từ nguyên học đang nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên muỗi. Cô ấy để 3 thùng chứa đầy các loại thuốc trừ sâu khác nhau trong mỗi thùng.Sau đó, 150 con muỗi còn sống được đặt vào các thùng trên khi t=0, (t là thời gian làm thí nghiệm). Những con muỗi không thể trốn thoát được bởi các thùng đã được đóng chặt. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua, cô ấy quay lại để đếm số muỗi còn sống và đã chết.Những dữ liệu của thí nghiệm này được thể hiện ở biểu đồ trên. Câu nào sau đây miêu tả đúng nhất về biểu đồ trên:

A. Trong 2 giờ đầu tiên, số lượng muỗi đã chết tăng nhanh trong thùng thứ nhất hơn là thùng thứ 2.

B. Trong 2 giờ đầu, số lượng muỗi còn sống trong thùng thứ 2 giữ ở mức ổn định

C. Tại thời điểm (t=0), trong thùng thứ 2 không còn muỗi sống.

D. Tại thời điểm (t=3), số lượng muỗi còn sống ở thùng 3 gần bằng 10% số lượng muỗi ban đầu.

( Đáp án đúng: A)

Phiên bản tiếng Anh:

An etymologist is studying the impact of insecticides on mosquitos. She sets up three tanks, each filled with a different insecticide. She then introduces 150 living mosquitos to each of the tanks when t = 0, where tequals the number of hours that have passed since the beginning of the experiment. The tanks are then sealed so that no mosquitos can escape. Every hour she returns to the tank to count the number of mosquitos that have died and the number that remain alive. The data from the etymologist’s experiment are shown for each tank above. Which of the following statements is reflected in the graph above?

A) For the first 2 hours, the number of dead mosquitos is increasing at a faster rate in Tank 1 than in Tank 2.

B) Over the final 2 hours, the number of living mosquitos in Tank 2 stabilizes.

C) At time (t = 0), Tank 2 has no living mosquitos remaining.

D) At time (t = 3), the number of living mosquitos in Tank 3 is approximately 10% of the original

number of living mosquitos in the tank.

2. Câu hỏi này xuất hiện có thường xuyên không ?

Mỗi bài thi sẽ chứa 17 câu hỏi này, chiếm khoảng 29% số điểm của phần thi toán. Hầu hết các câu hỏi này đều xuất hiện trong phần Tính toán.

3. So sánh với SAT cũ, sự đổi mới này có tốt hơn không?

SAT cũ vẫn có phần thi về phân tích, xử lý dữ liệu, nhưng với bài thi SAT mới, các câu hỏi này chiếm nhiều điểm hơn. Sự gia tăng của loại câu hỏi này là bởi vì SAT giờ đây chứa ít các câu hỏi về địa lý hơn. College Board cho rằng kĩ năng phân tích và xử lý dữ liệu là thiết thực và quan trọng hơn cho học sinh.

Nội dung của các loại câu hỏi này trở nên khó hơn so với SAT cũ, thường tập trung vào các vấn đề: mức chênh lệch, sự tăng trưởng theo hàm số mũ, etc.

4. Các câu hỏi này ảnh hưởng thế nào tới thí sinh?

Hãy bình tĩnh và làm bài cẩn thận hơn. Rất nhiều học sinh đã vội vàng lướt qua các biểu đồ vì nghi rằng chúng rất dễ. Nhưng hãy nhớ rằng, chú ý từng chi tiết mới là chìa khóa giải quyết vấn đề. Các câu hỏi này thường rất dài và chứa nhiều thông tin, nên hãy chắc chắn rằng bạn đọc kỹ câu hỏi để trả lời chính xác nhất.

Bạn nên xem lại các khai niệm về phân tích dữ liệu như là: giá trị trung bình, điểm giữa, xu hướng, mức lệch chuẩn.

[Tham khảo Prepscholar]

About The Author

Related Posts

Leave a Reply