[Bí quyết luyện thi SAT (New SAT)]- Câu hỏi chứng minh

Đầu tiên, đề bài sẽ đưa ra 1 câu hỏi SAT thông thường (Anchor Question). Đó có thể là một câu hỏi về quan điểm hay lí luận của tác giả mà bạn rút ra được từ trong đoạn văn.

Sau Anchor Question sẽ là một câu hỏi yêu cầu bạn xác định dòng nào trong đoạn văn “đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất cho câu trả lời của câu hỏi phía trên”. Sẽ có 4 đáp án cho bạn lựa chọn. Đây chính là Evidence Question.

Ví dụ:

ANCHOR QUESTION: The author indicates that architectural trends of the nineteenth century, in comparison to the twentieth century, were

A) less innovative but equally important.

B) equally stagnant and less practical.

C) more influential and better directed.

D) more heterogeneous and less expensive.

EVIDENCE QUESTION: Which choice proves the best evidence for the answer to the previous question? A) Lines 4–5 (“Resilient . . . sacrifices”)

B) Lines 18–21 (“London’s . . . congestion”)

C) Lines 23–25 (“Increasingly . . . pragmatic”)

D) Lines 34–35 (“Yet scholars . . . irrevocably”)

Thỉnh thoảng, SAT không đưa ra Anchor Quuestion. Thay vào đó, Evidence Question sẽ bao gồm một luận điểm của tác giả và yêu cầu bạn tìm những dòng bàn luận về luận điểm đó trong đoạn văn.

Ví dụ:

EVIDENCE QUESTION không có ANCHOR QUESTION: Which choice best supports the argument that architecture is a reflect of thought rather than practice?

A) Lines 10–12 (“Heroic…change”)

B) Lines 65–67 (“Challenging…ever”)

C) Lines 68–72 (“Architects…evolve”)

D) Lines 72–74 (“Without…form”)

1. Tần suất xuất hiện của câu hỏi này?

Những câu hỏi này chiếm 10 trong tổng số 52 câu Reading (19%)

2. Câu hỏi này có điểm gì khác so với SAT hiện nay?

SAT hiện nay không có Evidence Question. Thay vào đó, tất nhiên là học sinh có thể sử dụng đoạn văn để trả lời các câu hỏi cơ bản như Anchor Question. Evidence Question được đưa vào nhằm bắt học sinh phải chứng minh câu trả lời của họ và thể hiện sự hiểu biết của họ về đoạn văn.

3. Điều này có ý nghĩa gì đối với học sinh?

Đừng cảm thấy sợ chỉ vì những câu hỏi này bởi thực ra chúng đang giúp bạn. Bằng cách bắt bạn nhìn lại và tìm những dòng chứng minh câu trả lời của bạn cho Anchor Questions, bạn sẽ có thời gian để đánh giá lại những câu hỏi này. Nếu không có dòng nào liên quan đến Evidence Question mà phù hợp với câu trả lời của bạn cho Anchor Questions, bạn có thể biết được câu trả lời đó đã sai. Điều này cũng rất hữu ích nếu bạn có thể thu hẹp xuống chỉ còn 2 câu trả lời cho Anchor Question. Việc nhìn vào những dòng mà người ra đề nghĩ rằng nó quan trọng trong Evidence Question sẽ cho bạn những gợi ý giá trị để tìm câu trả lời cuối cùng cho Anchor Question.

4. Câu hỏi này có xuất hiện trong PSAT không?

Chắc chắn là có. Hãy hi vọng nó cũng sẽ có cùng số lượng Evidence Question giống như trong SAT.

[Tham khảo Arbor Bridge]

About The Author

Related Posts

Leave a Reply